Kontakt

Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków
ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków

KRS: 0000751857, NIP: 6772438455

+48 53-777-1906, zarzad@socioswisla.pl
www.socioswisla.pl